Modulbyggnader

Vi är en ledande leverantör av modulbyggnader till offentlig och privat sektor. Våra byggnader har en stor grad av flexiblitet. Enheterna är flyttbara och det är enkelt att utvidga efter behov. Modulerna fungerar närmast som byggklossar. Det vill säga att det är enkelt att ta bort hela eller delar av byggnaden och sätta samman igen i nya uppställningar.