Vård & Omsorg

Olika behov, anpassade lösningar

Våra vårdmoduler kan enkelt dockas ihop med den befintliga byggnaden för att bibehålla verksamhetens flöden eller placeras i nära anslutning som en separat byggnad.

Lösningen är mycket flexibel och kan hysa vårdverksamheter som exempelvis:
•    Företagshälsovård
•    Laboratorium
•    Gym
•    Operation
•    Friskvård
•    Äldreboende